Mtü Tasakaalushobune

MTÜ eesmärgid on tervisetegevuste arendamine, inimese ja hobuse harmoonilise suhte väärtustamine, hoidmine ja edasi arendamine, selleks tingimuste loomine ning inimeste teadmiste süvendamine eesmärgipäraste tegevuste kaudu.

Ühingu alameesmärgid on kohaliku kogukonna liikmete koostööle, partnerlusele ja omaalgatusele tuginedes kohaliku elu arendamine.  Ühistegevuse ja koostöö kaudu piirkondliku elukvaliteedi tõstmine. Piirkondliku ettevõtluse konkurentsivõime parandamine läbi kaasajastamise ja ühistegevuse.

Tegevusvaldkonnad MTÜ-l:

– Harmoonilise hobukäsitluse ja ratsutamise teenused, koolituste pakkumine ning valdkonna arendamine;

– ratsutamisteraapia teenuse ja koolituste pakkumine ning valdkonna arendamine;

– õppepäevade ja seminaride korraldamine, selleks tingimuste loomine ning inimeste teadmiste süvendamine eesmärgipäraste tegevuste kaudu.

-Antud valdkondade propageerimine ja edendamine Järvamaal.

– Ratsutamisteraapia,  harmoonilise hobukäsitluse ja ratsutamise trükiste ning videoõppe materjalide välja andmine.

Trikitreening on paljudest võimalustest luua oma hobusega usaldusel ja harmoonial põhinev suhe